گزارش تصویری اجتماع حماسی ۹ دی مردم گناباد

دسته: گزارش تصویری
بدون دیدگاه
پنج شنبه - ۹ دی ۱۳۹۵
گزارش تصویری اجتماع حماسی ۹ دی مردم گناباد

مردم ولایتمدار شهرستان گناباد همزمان با سراسر کشور حماسه 9 دی را گرامی داشتند.

مردم ولایتمدار شهرستان گناباد همزمان با سراسر کشور حماسه ۹ دی را گرامی داشتند.

%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-9-%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af-1

اجتماع حماسی ۹ دی مردم گناباد- سال۱۳۹۵

%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-9-%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af-2

اجتماع حماسی ۹ دی مردم گناباد- سال۱۳۹۵

%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-9-%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af-3

اجتماع حماسی ۹ دی مردم گناباد- سال۱۳۹۵

%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-9-%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af-4

اجتماع حماسی ۹ دی مردم گناباد- سال۱۳۹۵

%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-9-%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af-5

اجتماع حماسی ۹ دی مردم گناباد- سال۱۳۹۵

%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-9-%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af-6

اجتماع حماسی ۹ دی مردم گناباد- سال۱۳۹۵

%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-9-%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af-7

اجتماع حماسی ۹ دی مردم گناباد- سال۱۳۹۵

%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-9-%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af-8

اجتماع حماسی ۹ دی مردم گناباد- سال۱۳۹۵

%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-9-%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af-9

اجتماع حماسی ۹ دی مردم گناباد- سال۱۳۹۵

%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-9-%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af-10

اجتماع حماسی ۹ دی مردم گناباد- سال۱۳۹۵

%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-9-%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af-11

اجتماع حماسی ۹ دی مردم گناباد- سال۱۳۹۵


نوشته شده توسط:خبرنگار2 - 1507 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها: