دسته: اجتماعيRSS
روحانیت سخنگوی مردم است
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
نماینده مردم گناباد در مجلس

روحانیت سخنگوی مردم است

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی گفت: روحانیت به دلیل برخاسته شدن از دل مردم و بیان درد و دل های آنها سخنگوی مردم است.

مدارا با پذیرفتن دیگری به فعلیت می رسد
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
رییس دانشگاه علمی کاربردی بیدخت

مدارا با پذیرفتن دیگری به فعلیت می رسد

رییس دانشگاه علمی کاربردی بیدخت گفت :مدارا با پذیرفتن دیگری با تمام شرایط و منطقش به فعلیت می رسد