دسته: اجتماعيRSS
منشور حقوق شهروندی قانونمندی را افزایش می دهد
۲۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
رئیس دانشگاه پیام نور گناباد

منشور حقوق شهروندی قانونمندی را افزایش می دهد

منشور حقوق شهروندی بستر افزایش آگاهی نسبت به آزادیها و حقوق عمومی را در جامعه افزایش می دهد و باعث می شود اقشار مختلف مردم خود را بیش از پیش ملزم به رعایت قانون و حفظ حقوق دیگران شهروندان بدانند.

منشور حقوق شهروندی مطالبه گری عمومی در جامعه را افزایش می دهد
۱۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
یک استاد دانشگاه

منشور حقوق شهروندی مطالبه گری عمومی در جامعه را افزایش می دهد

استاد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد گفت: تدوین منشور حقوق شهروندی مطالبه گری عمومی را نسبت به حقوق اجتماعی خود در جامعه افزایش می دهد و این از اقدامهای مهم دولت یازدهم در جهت پاسخگویی مسئولان است.

اداره ورزش و جوانان گناباد تاکنون هیچ فعالیتی در حوزه جوانان انجام نداده است
۱۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
معاون فرماندار گناباد

اداره ورزش و جوانان گناباد تاکنون هیچ فعالیتی در حوزه جوانان انجام نداده است

معاون فرماندار گناباد گفت: متأسفانه اداره ورزش و جوانان گناباد هیچ فعالیتی در حوزه جوانان تاکنون انجام نداده است درصورتی‌که این اداره با همکاری دانشگاه‌ها نقش مؤثری می‌تواند در حوزه جوانان داشته باشد.

کاهش آسیبهای اجتماعی مستلزم مشارکت مردم است
۱۴ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کاهش آسیبهای اجتماعی مستلزم مشارکت مردم است

مشاور مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: وحدت نظر خوبی بین مسئولان و دست اندرکاران استان برای مقابله با آسیبهای اجتماعی وجود دارد ولی موفقیت در این عرصه نیازمند افزایش مشارکت مردم و همکاریهای بین بخشی است.