دسته: اجتماعيRSS
سندرم مهدیزاده در ژنوم بنایی!
18 خرداد 1398
بدون دیدگاه

سندرم مهدیزاده در ژنوم بنایی!

مهندس بنایی را می توان ادامه سنت فکری دانست که بقای قدرت را در محافظه کاری ملی می داند. تفکری که معتقد است برای تاثیر بیشتر در ساختار دولت ها باید خاموش بود و سخن های فراتر از سیستم مطلوب نگفت

سیل مهربانی مردم گناباد ادامه دارد
27 فروردین 1398
بدون دیدگاه

سیل مهربانی مردم گناباد ادامه دارد

کمک به هم نوع در ذات ایرانی ها بوده و شاهد کمک آن ها چه در حوادث خارج کشور و چه در حوادث داخلی بوده ایم و امروز نیز مردم تمام ایران در شهر و روستا در حال جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی جهت ارسال به استان های سیل زده می باشند .

نگاه سیاسی به فعالیتهای جوانان یک آفت است
20 فروردین 1398
بدون دیدگاه
فرماندار گناباد

نگاه سیاسی به فعالیتهای جوانان یک آفت است

فرماندار گناباد گفت: نگاه سیاسی به فعالیتها و مسائل مرتبط با جوانان یک آفت مهم است و نباید با این نگاه، مشارکت آنها را در عرصه های مختلف کاهش داد.