دسته: دانشگاه هاRSS
اورژانس هوایی یکی از نیازهای ضروری گناباد است
۲۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

اورژانس هوایی یکی از نیازهای ضروری گناباد است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: از آنجایی که گناباد در جنوبی ترین نقطه خراسان رضوی واقع شده و جاده مواصلاتی به مشهد نیز از گناباد می گذرد، احداث اورژانس هوایی آن ضروری است.

دانشگاه گناباد در تشکیل انجمن های علمی حائز رتبه برتر کشوری است
۲۲ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشگاه گناباد در تشکیل انجمن های علمی حائز رتبه برتر کشوری است

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت : تمامی رشته های دانشگاه علوم پزشکی گناباد دارای انجمن علمی هستند که در این حوزه رتبه برتر کشوری را کسب کرده ایم.

مسئول کارگروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی گناباد خبر داد: دانشگاه گناباد با دانشگاه افغانستان تفاهم نامه همکاری امضا می کند
۷ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسئول کارگروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی گناباد خبر داد: دانشگاه گناباد با دانشگاه افغانستان تفاهم نامه همکاری امضا می کند

مسئول کارگروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: دانشگاه علوم پزشکی گناباد با دانشگاه خاتم النبیین افغانستان تفاهم نامه آموزشی- درمانی امضا می کند.

رئیس دانشگاه علوم پرشکی گناباد؛ رعایت اخلاق در پژوهش ضامن سلامت و استواری فرایند تولید، اشتراک و نشر پژوهش می شود.
۱۴ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رئیس دانشگاه علوم پرشکی گناباد؛ رعایت اخلاق در پژوهش ضامن سلامت و استواری فرایند تولید، اشتراک و نشر پژوهش می شود.

رئیس دانشگاه علوم پرشکی گناباد گفت : هر جامعه ای برای توسعه و پیشرفت نیازمند یک سری زیرساخت ها و شاخص هاست که تحقیق و پژوهش یکی از آیتم های مهم در این زمینه است.