دسته: ورزشيRSS
دونده گنابادی در مرحله دوم لیگ برتر دو و میدانی باشگاههای کشور بر سکوی سوم ایستاد
21 مهر 1397
بدون دیدگاه

دونده گنابادی در مرحله دوم لیگ برتر دو و میدانی باشگاههای کشور بر سکوی سوم ایستاد

رئیس اداره ورزش وجوانان گناباد گفت:امیر حسین صفری دونده جوان دوی سه هزار متر با مانع در مسابقا ت دومیدانی بزرگسالان کشور شرکت نموده وتوانست در مرحله دوم ليگ برتر دو و ميداني باشگاههاي کشورمقام سوم کسب کرد.