دسته: ورزشيRSS
ورزش و سیاست در گناباد
۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ورزش و سیاست در گناباد

یکی از مسائل چالشی جامعه ایران رویکرد سیاستمداران به ورزش است. دو فضای مختلف با قانون و عرف متفاوت.

بزرگترین عبادت گاه در رمضان
۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بزرگترین عبادت گاه در رمضان

انبوهی از ماشین ها و موتور ها اینجا پارک است .شلوغ است و پر از جوان. در بهترین ساعات بعد از افطار. اینجا مسابقات جام رمضان است