دسته: استانيRSS
سوز سرما پس از سال ها
۲۲ دی ۱۳۸۶
یک دیدگاه

سوز سرما پس از سال ها

     همیشه وقتی پای صحبت پدر بزرگا می نشستیم از زمستونایی می گفتن با سرمایی شدید و برفی که هیچ وقت برای ما تکرار نشد. اما امسال …

جاده ی  گناباد – فردوس
۲۶ آبان ۱۳۸۶
۲ دیدگاه

جاده ی گناباد – فردوس

اژدهایی که آرام نمی گیرد  محور گناباد – فردوس همیشه از آن دغدغه های مهم شهرستان بوده است که نتیجه روشنی در بر نداشته است . جاده ای که نا مناسب بودن مسیر آن باعث شد گناباد یک دور بزرگ بخورد و از لحاظ  محوریت جاده ای چندین پله عقب بیافتد. جالب است یکی از طرح…..