دسته: شهریRSS
حضور ۷۵۰ دانش‌آموز گنابادی در پایگاه‌های اوقات فراغت/ ۹۵ کانون مساجد گناباد در تابستان فعال هستند
19 مرداد 1398
بدون دیدگاه

حضور ۷۵۰ دانش‌آموز گنابادی در پایگاه‌های اوقات فراغت/ ۹۵ کانون مساجد گناباد در تابستان فعال هستند

پس از یک سال تحصیل، زنگ آغاز اوقات فراغت زده می‌شود و دانش‌آموزان کوله بار کتاب و درس را رها کرده و به فکر تامین نیازهای جسمی و روحی خود می‌افتند. اوقات فراغتی که در کشور ما بیش از 90 روز از زندگی را دربرمی‌گیرد