دسته: شهریRSS
حفاری ورودی شهرک سعدی بدون مجوز بوده است
۲۰ دی ۱۳۹۵
یک دیدگاه
شهرداری گناباد

حفاری ورودی شهرک سعدی بدون مجوز بوده است

شهرداری گناباد، انجام هرگونه حفاری در سطح شهر و بخصوص شکافتن آسفالت را منوط به دریافت مجوز دانست و در منطقه ای که حفاری صورت گرفته مجوز ها و تایید های فنی دریافت نشده است.

فضای سبز شهر گناباد سبزتر می شود
۲۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فضای سبز شهر گناباد سبزتر می شود

معاون شهردار گناباد گفت : جمع آوری چمن های داخل میادین به دلیل بهبود کاشت و مبارزه با علف های هرز آن می باشد.

پارکینگ طبقاتی گناباد در هفته دولت به بهره برداری می رسد
۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پارکینگ طبقاتی گناباد در هفته دولت به بهره برداری می رسد

شهردار گناباد گفت : یکی از اهداف شهرداری گناباد رسیدن به درآمد پایدار می باشد که در این راستا در حال احداث شهرک کار آفرین هستیم تا صنوف الاینده را از داخل شهر خارجوبرای شهرداری نیز درآمد ایجاد کنیم.

کبود آب در روستاهای گناباد
۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کبود آب در روستاهای گناباد

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی گناباد گفت: به علت خشکسالی روستاهای این شهرستان با کمبود 73 لیتر آب در ثانیه روبرو هستند.