دسته: شهریRSS
فضای سبز شهر گناباد سبزتر می شود
۲۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فضای سبز شهر گناباد سبزتر می شود

معاون شهردار گناباد گفت : جمع آوری چمن های داخل میادین به دلیل بهبود کاشت و مبارزه با علف های هرز آن می باشد.

پارکینگ طبقاتی گناباد در هفته دولت به بهره برداری می رسد
۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پارکینگ طبقاتی گناباد در هفته دولت به بهره برداری می رسد

شهردار گناباد گفت : یکی از اهداف شهرداری گناباد رسیدن به درآمد پایدار می باشد که در این راستا در حال احداث شهرک کار آفرین هستیم تا صنوف الاینده را از داخل شهر خارجوبرای شهرداری نیز درآمد ایجاد کنیم.

کبود آب در روستاهای گناباد
۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کبود آب در روستاهای گناباد

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی گناباد گفت: به علت خشکسالی روستاهای این شهرستان با کمبود 73 لیتر آب در ثانیه روبرو هستند.

احیای کوچه باغها بستر ساز جذب گردشگر برای قنات قصبه گناباد
۲ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

احیای کوچه باغها بستر ساز جذب گردشگر برای قنات قصبه گناباد

شهردار گناباد گفت: در راستای ثبت قنات قصبه گناباد در فهرست آثار جهانی یونسکو، اجرای طرح احیای کوچه باغهای این شهر به عنوان بستر ساز و تکمیل کننده فرآیند جذب گردشگر برای این اثر در دستور کار قرار دارد.