دسته: کشاورزیRSS
۳۵۰ هکتار از اراضی گناباد نهال کاری می شود
16 آذر 1398
بدون دیدگاه
همزمان با طرح ملی نهال کاری

۳۵۰ هکتار از اراضی گناباد نهال کاری می شود

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناباد گفت: ظرف یک سال آینده 350 هکتار از اراضی گناباد با مشارکت مردم نهال کاری می شود.

حذف مدیریت خودگران در حوزه کشاورزی اشتباه بود
2 آذر 1398
بدون دیدگاه
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی در گناباد،

حذف مدیریت خودگران در حوزه کشاورزی اشتباه بود

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: زمان قدیم برای قنوات مالکین دور هم می نشستند و مخارج آن را جمع میکردند واگر توانایی نداشتند یک شبانه روز از کل قنات را می فروختند و هزینه های قنات را تأمین میکردند که اکنون هم باید به این کار ادامه دهیم.

خرید تضمینی زعفران در گناباد و ۱۴ شهرستان استان
9 آبان 1398
بدون دیدگاه
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی خبرداد:

خرید تضمینی زعفران در گناباد و ۱۴ شهرستان استان

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی گفت: با پیگیری های صورت گرفته خرید تضمینی زعفران از 9 آبان ماه در استان خراسان رضوی آغاز می شود.