دسته: اقتصاديRSS
نقش صنایع کوچک در توسعه پایدار صنعتی
۱۸ خرداد ۱۳۸۶
یک دیدگاه

نقش صنایع کوچک در توسعه پایدار صنعتی

نقش صنایع کوچک در توسعه پایدار صنعتی(با نگاه ویژه به شهرستان گناباد)جهت ارائه به همایش علمی – کاربردیراهکارهای توسعه شهرستان گناباد

گزارش از شهر یونسی
۲۱ فروردین ۱۳۸۶
یک دیدگاه

گزارش از شهر یونسی

گزارش از شهر یونسیدر ایام نوروز سال ۸۶ حجه الاسلام  دکتر محمود مدنی  یک هفته در شهرستان بود و به سرکشی از روستا ها و بررسی مشکلات و پیگیری طرح ها پرداخت.                                                                                                                                بعد از یک هفته ما در آخرین روز توانستیم همراه ایشان باشیم .طبق برنامه اول صبح مصاحبه ای با خبرنگاران شهرستان داشتند و…..