دسته: سياسيRSS
پایان نامه ایه الله هاشمی رفسنجانی
۲۱ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
صادق ایزدی به نگارش در آورد

پایان نامه ایه الله هاشمی رفسنجانی

امروزایه الله هاشمی رفسنجانی در کنار رهبر و مرشد خود سر برخاک نهاد و دنیا و آنچه را در آن است به ما واگذاشت.

یک چرخش کوچک ۵۰ ساله به عقب!
۱۳ دی ۱۳۹۵
یک دیدگاه

یک چرخش کوچک ۵۰ ساله به عقب!

اینکه شوری در شهر افتاده تا تعویض نام یک خیابان این همه بزرگ شود در گناباد آرام ما غنیمتی است. اما اینکه دوستان اهل فکر و اندیشه و مسئولین شهر هم  همان قدر اشتیاق دارند جای تعجب دارد!

آیا حمید بنایی میتواند گناباد را از انزوا خارج کند؟
۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا حمید بنایی میتواند گناباد را از انزوا خارج کند؟

دیپلماسی احوال پرسی! کلمه مستقل در ادبیات سیاسی مهندس بنایی ممکن است  معانی مختلفی داشته باشد. اما بدون شک آنچه که او را در عرصه سیاست شهرستان موفق کرد، مستقل بودن از تفکر خاص و همکاری کردن با جریان های مختلف و گاهی متضاد است.

نماینده مردم شهرستان های گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت : روزقدس از ابتکارات هوشمندانه امام خمینی (ره) می باشد
۱۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نماینده مردم شهرستان های گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت : روزقدس از ابتکارات هوشمندانه امام خمینی (ره) می باشد

نماینده مردم شهرستان های گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت : روزقدس از ابتکارات هوشمندانه امام خمینی (ره) می باشد و ملت ایران باید هر سال این روز را پرشکوهتر از سال های قبل برگزار نمایند.