دسته: انتخاباتRSS
تایید صلاحیت ۱۱ نفر از نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان
23 دی 1398
بدون دیدگاه

تایید صلاحیت ۱۱ نفر از نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان

فرماندار گناباد و رییس حوزه انتخابیه گناباد و بجستان گفت: از مجموع ۲۸ نفر داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان دو نفر در مراحل ثبت نام انصراف دادند و صلاحیت ۱۱ نفر به تایید هیات نظارت شورای نگهبان رسید و صلاحیت ۱۵ نفر هم تایید نشد.

تخلفات انتخاباتی در گناباد و بجستان گزارش شد
3 دی 1398
بدون دیدگاه

تخلفات انتخاباتی در گناباد و بجستان گزارش شد

فرماندار گناباد گفت: تاکنون سه مورد تخلف زودهنگام داوطلبان نامزدی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخاباتی گناباد و بجستان مشاهده و مراتب به مراجع مسوول گزارش شده است.

سندرم مهدیزاده در ژنوم بنایی!
18 خرداد 1398
بدون دیدگاه

سندرم مهدیزاده در ژنوم بنایی!

مهندس بنایی را می توان ادامه سنت فکری دانست که بقای قدرت را در محافظه کاری ملی می داند. تفکری که معتقد است برای تاثیر بیشتر در ساختار دولت ها باید خاموش بود و سخن های فراتر از سیستم مطلوب نگفت

بازشماری آراء تغییری در نتایج انتخابات شوراها در گناباد ایجاد نکرد
4 خرداد 1396
بدون دیدگاه
فرماندارگناباد:

بازشماری آراء تغییری در نتایج انتخابات شوراها در گناباد ایجاد نکرد

فرماندار گناباد گفت: به دنبال برخی شکایات از روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان و بازشماری یک چهارم آراء در روز چهارشنبه؛ تغییری در نتیجه این انتخابات ایجاد نشد.