دسته: سياسيRSS
شورای نگهبان افرادی را تایید کند که زمینه ساز اخلاف و دوقطبی شدن جامعه نشوند
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
امام جمعه موقت گناباد

شورای نگهبان افرادی را تایید کند که زمینه ساز اخلاف و دوقطبی شدن جامعه نشوند

امام جمعه موقت گناباد گفت: همه باید از رای شورای نگهبان استقبال کنند و تمکین از این نظر که جزء قانون اسلامی است از نامزدها و افرادی که ثبت نام کرده اند، انتظار می رود و از اقدامات برای تشویش اذهان عمومی مردم جلوگیری کنند.

 سخنرانی کوتاه و دراز مهندس بنایی!
۲۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

 سخنرانی کوتاه و دراز مهندس بنایی!

همه منتظر بودیم سخنرانی  مهندس بنایی در مجلس شورای اسلامی برگزار شود.  فرصتی که برای نماینده ایجاد میشود تا  در آن اولویت فکری و عملی خود را بیان کنند.  توان سیاسی خود را به رخ بکشند و به نقد یا تایید نهادهای کشور بپردازند.