« قنات | صفحه اصلی

قنات

لیروبی قنات رهن آثارباستانی زیر زمین 160 - 250درباره

این صفحه حاوی یک نوشته از وبلاگ که در September ۱۶, ۲۰۰۹ ۸:۲۰ PM ارسال شده می باشد.

ارسال قبلی این وبلاگ قنات بوده است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.

مسئولیت مطالب این سایت با نویسنده آن است. برداشت از مطالب این سایت با ذکر نام منبع و نام نویسنده آن آزاد می باشد.

gonabad.news@yahoo.com  info@gonabadnews.com


قلم انگار هاي شما را از ديارمان گناباد پذيراييم.

يادداشت ها ، درد دل ها و طرح هاي خود را در رابطه با  شهرستان گناباد  برايمان بفرستيد ...