برچسب: آسفالت
۲۳ کیلومتر روکش آسفالت و  ماسه آسفالت در راههای حوزه استحفاظی گناباد انجام شده است
8 بهمن 1396
بدون دیدگاه
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گناباد خبرداد:

۲۳ کیلومتر روکش آسفالت و ماسه آسفالت در راههای حوزه استحفاظی گناباد انجام شده است

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گناباد گفت: طی یکسال گذشته در راه های موصلاتی شهرستان به میزان حدود 23 كيلومتر روکش آسفالت و ماسه آسفالت انجام شده است.

عملیات روکش ماسه آسفالت ۶ کیلومتر راه کوهستانی کاخک به کریمو
26 مرداد 1396
بدون دیدگاه
رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان گناباد خبر داد:

عملیات روکش ماسه آسفالت ۶ کیلومتر راه کوهستانی کاخک به کریمو

رئیس اداره راهدای و حمل و نقل جاده ای گناباد گفت: راه کوهستانی کاخک به کریمو یکی از راههای مورد نیاز آسفالت بود که راهداران این اداره از ابتدای سال پس از انجام چندین مورد اقدامات راهسازي عملیات آسفالت را انجام دادند.