برچسب: ابوالقاسم شفیعی
راه نجات اقتصاد گناباد ؛ کسب و کار محلی  با بازار  ملی
۳۰ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
در گناباد ميشود معجزه كرد!

راه نجات اقتصاد گناباد ؛ کسب و کار محلی با بازار ملی

بی شک در این دوره شورای شهر گناباد ابوالقاسم شفیعی یکی از اعضای بود که بیشتر فعالیت داشت و در بیشتر برنامه های شهرستان نامی از او شنیده می شد. شخصی که در این دوره شورا بدور از تعارفات و بسیار راحت با مردم ارتباط برقرار می کرد ونقد ها را گوش و برای رفع آن اقدام می کرد. با توجه به آخرین ماه های این دوره شورای شهر گفت گویی با این عضو شورا داشتیم

شورای و سرپرست شهرداری جدید برای گناباد
۱۴ شهریور ۱۳۹۲
۹ دیدگاه

شورای و سرپرست شهرداری جدید برای گناباد

اعضای شورای اسلامی دوره چهارم شهر گناباد با حضور جمعی از مسئولان و فرماندارشهرستان، هیئت‌ رئیسه این نهاد و سرپرست شهرداری گناباد را انتخاب کردند