برچسب: اداره کل
گناباد کارخانه آدم سازی باشد !
2 مرداد 1401
بدون دیدگاه
یادداشت

گناباد کارخانه آدم سازی باشد !

این همه اداره داخل شهر هست که شاید اصلا ما ندانیم مدیرش کی آمده و رفته  ولی بخواهیم و نخواهیم این ادارات کارخانه آدم سازی هستند