برچسب: ازدواج، سلمانی مقدم،خانواده
زنی با چادر رنگی!  جامعه گناباد هنوز برای ازدواج از هنر و فن  برخی واسطه ها استفاده میکند
۱۷ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

زنی با چادر رنگی! جامعه گناباد هنوز برای ازدواج از هنر و فن برخی واسطه ها استفاده میکند

مسئله ازدواج موفق معمولا با سه حلقه تعریف میشود. دختر و پسر در حال ازدواج – خانواده های دو طرف – حلقه اتصال یا مشاور وقتی دو خانواده از دو جنس متفاوت میخواهند به یکدیگر نزدیک شوند معمولا یک رابط یا واسطی باید تعریف شود تا مناسک و آیین های آن را انجام دهد. این…..