برچسب: اسب
سوارکاری در گناباد، از رویکرد سنتی تا قهرمانی
1 مرداد 1399
بدون دیدگاه

سوارکاری در گناباد، از رویکرد سنتی تا قهرمانی

پیش از این در گناباد اسب‌ها فقط در تعزیه خوانی مجالی برای تاخت و تاز داشتند، اما امروز رشته ورزشی سوارکاری در گناباد روز به روز شاهد رشد و پیشرفت است؛ رئیس هیأت سوارکاری گناباد معتقد است این رشته از حالت سنتی صرف خارج شده و به ورزشی با رویکرد قهرمانی بدل شده است.