برچسب: بنیادشهید
۵هزار فرزند شهید و ایثارگر بیکار در خراسان رضوی داریم
27 دی 1396
بدون دیدگاه
مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی

۵هزار فرزند شهید و ایثارگر بیکار در خراسان رضوی داریم

مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی گفت: اشتغال از دغدغه های اصلی بنیاد شهید و امور ایثارگران است و در حال حاضر تعداد ۵ هزار فرزند شهید و ایثارگر بیکار در استان خراسان رضوی داریم.