برچسب: بیمارستان بهلول
اگر سرنوشت بیمارستان بهلول هم مثل فرودگاه گناباد میشد. در این فشار ویروس کرونا چه می کردیم؟؟
21 فروردین 1399
بدون دیدگاه

اگر سرنوشت بیمارستان بهلول هم مثل فرودگاه گناباد میشد. در این فشار ویروس کرونا چه می کردیم؟؟

در این روزهای کرونایی بیش از همه بیمارستان بهلول است که قدرت خود را به عنوان مرکز خدمت رسانی به گناباد و حتی شهرهای اطراف به نمایش گذاشته است . پروژه ای که در سن ده سالگی خود الگوی موفقی از مدیریت فرابخشی است.

آیا بیمارستان بهلول به بهره برداری می رسد؟
16 اسفند 1395
بدون دیدگاه

آیا بیمارستان بهلول به بهره برداری می رسد؟

طی 24 ساعت گذشته اخبار زیادی از بهره برداری بیمارستان علامه بهلول گناباد در خبرگزاری ها منتشر شده است که به بررسی نظرات مسئولین در این خصوص پرداخته ایم.