برچسب: تاکسی
رفاه مردم در اولویت کاری ما است
24 فروردین 1396
بدون دیدگاه
معاون شهرداری گناباد

رفاه مردم در اولویت کاری ما است

معاون شهرداری گناباد گفت : در برنامه هایی که در دست اقدام داریم و یا برنامه ریزی میکنیم اولویت رفاه حال مردم است.