برچسب: تولیدکننده
خرید کالای ایرانی راهکار رفع بیکاری است
18 فروردین 1397
یک دیدگاه

خرید کالای ایرانی راهکار رفع بیکاری است

امام جمعه گناباد گفت: حمایت از کالاهای ایرانی و خرید آن توسط مردم می تواند رونق اقتصادی در کشور ایجاد کند و مشکل امروز جامعه که اشتغال است را تا حدودی مرتفع خواهد کرد.