برچسب: ثبت ملی
نخستین اثر منقول شهرستان گناباد ثبت ملی شد
17 شهریور 1399
بدون دیدگاه

نخستین اثر منقول شهرستان گناباد ثبت ملی شد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناباد گفت: مرقع نفیس «خواجه اختیار منشی گنابادی» به عنوان اولین اثر منقول شهرستان گناباد در فهرست آثار منقول ملی ایران ثبت گردید.