برچسب: حجاب
علامه بهلول گنابادی، رهبر قیام گوهرشاد
۲۱ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

علامه بهلول گنابادی، رهبر قیام گوهرشاد

قصه گوهرشاد از زماني شروع شد كه آيت الله حسين قمي نامه اي به رضاشاه مي نويسد و به تغييرات جديد در كشور اعتراض مي كند، تغييراتي كه تمايل شديدي دارد تا ارزش هاي ديني مانند حجاب را كنار بگذارد.

خشونت و فرهنگ در میانه اسناد
۱۵ دی ۱۳۹۰
۷ دیدگاه

خشونت و فرهنگ در میانه اسناد

 ۷۶ سال قبل  رضاشاه یکی از بزرگترین  قوانین فرهنگی کشور را  اجرا کرد.  همزمان با ۱۷ دی ۱۳۱۴  قانون کشف حجاب در سراسر کشور الزامی شد. واکنش گنابادی ها  بسیار جالب بود.