برچسب: حميد بنايي
 سخنرانی کوتاه و دراز مهندس بنایی!
۲۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

 سخنرانی کوتاه و دراز مهندس بنایی!

همه منتظر بودیم سخنرانی  مهندس بنایی در مجلس شورای اسلامی برگزار شود.  فرصتی که برای نماینده ایجاد میشود تا  در آن اولویت فکری و عملی خود را بیان کنند.  توان سیاسی خود را به رخ بکشند و به نقد یا تایید نهادهای کشور بپردازند.