برچسب: حمید رضا مهدوی مقدم
فراخوان گردآوری تاریخ هنر گناباد
20 اردیبهشت 1394
بدون دیدگاه

فراخوان گردآوری تاریخ هنر گناباد

یکی از هنرمندان شهرستان همت نموده تا با جمع آوری اطلاعات هنرمندان شهرستان اقدام به تدوین کتابی با موضوع تاریخ هنر شهرستان نماید و در این مسیر از کلیه همشهریان یاری خواسته است.