برچسب: حمید زارع حسینی
زارع حسینی شهردار گناباد می شود؟
25 دی 1399
بدون دیدگاه

زارع حسینی شهردار گناباد می شود؟

انتخاب شهردار در این دوره شورای اسلامی شهر گناباد تبدیل به فرآینده عجیبی شده است و هر روز مشکلی برای معرفی این سمت پیش روی شورا است.