برچسب: دانشجویان
حوزه علمیه اقتصاد مقاومتی را برای مردم تبیین کند/ دانشگاه های گناباد در حوزه اشتغال اقدامات خوبی انجام داده اند
16 فروردین 1396
بدون دیدگاه
امام جمعه گناباد

حوزه علمیه اقتصاد مقاومتی را برای مردم تبیین کند/ دانشگاه های گناباد در حوزه اشتغال اقدامات خوبی انجام داده اند

امام جمعه گناباد گفت: با توجه به نامگذاری سال از طرف مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال حوزه های علمیه و دانشگاه ها باید پیش قدم در تحقق سال باشند.