برچسب: دانشگاه ازاد اسلامی گناباد مجتبی حسن زاده
ایجاد برخی مراکز آموزش عالی بدون وجود حداقل‌های لازم دلیل کاهش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی
21 خرداد 1398
بدون دیدگاه
رئیس ذانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد عنوان کرد؛

ایجاد برخی مراکز آموزش عالی بدون وجود حداقل‌های لازم دلیل کاهش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد گفت: ایجاد برخی مراکز آموزش عالی بدون وجود حداقل‌های لازم و از همه مهم‌تر پایین بودن جمعیت شهرستان نسبت به دیگر شهر‌های استان خراسان‌رضوی با توجه به پذیرش دانشجوی بومی را از عوامل کاهش جمعیت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد عنوان کرد.

سی سال از فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی گناباد می گذرد/دستاورد های دانشگاه ازاد اسلامی گناباد در یکسال اخیر
4 آبان 1394
بدون دیدگاه

سی سال از فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی گناباد می گذرد/دستاورد های دانشگاه ازاد اسلامی گناباد در یکسال اخیر

در سی‌امین سال فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی گناباد و در سال تحصیلی جدید به سراغ دکتر مجتبی حسن‌زاده رئیس این واحد دانشگاهی رفتیم تا اهم فعالیت‌ها و دستاوردهای واحد را در یک سال گذشته از زبان وی به عنوان مسئول واحد گناباد جویا شویم. حسن‌زاده در باره عملکرد یک ساله واحد گناباد گفت: در وهله…..