برچسب: رضاخان
علامه بهلول گنابادی، رهبر قیام گوهرشاد
۲۱ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

علامه بهلول گنابادی، رهبر قیام گوهرشاد

قصه گوهرشاد از زماني شروع شد كه آيت الله حسين قمي نامه اي به رضاشاه مي نويسد و به تغييرات جديد در كشور اعتراض مي كند، تغييراتي كه تمايل شديدي دارد تا ارزش هاي ديني مانند حجاب را كنار بگذارد.