برچسب: رضا احمدی
بیش از ۵۰ متخصص در شهرهای تحت پوشش دانشگاه مشغول به خدمت می باشند/عدم توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه‌های کوچک در برنامه عملیاتی
۵ اسفند ۱۳۹۵
یک دیدگاه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

بیش از ۵۰ متخصص در شهرهای تحت پوشش دانشگاه مشغول به خدمت می باشند/عدم توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه‌های کوچک در برنامه عملیاتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت : خوشبختانه به برکت نظام مقدس جمهورری اسلامی، بیش از 50 متخصص و فوق تخصص و 75 پزشک عمومی در شهرهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد مشغول ارائه خدمت هستند.

افزایش ماندگاری پزشکان متخصص دستاورد طرح تحول نظام سلامت در گناباد
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

افزایش ماندگاری پزشکان متخصص دستاورد طرح تحول نظام سلامت در گناباد

رئیس دانشگاه علم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد، افزایش ماندگاری پزشکان متخصص در شهرستانهای زیرپوشش این دانشگاه را از دستاوردهای مهم طرح تحول نظام سلامت ذکر کرد.