برچسب: سرهنگ علی ابراهیم زاده
محرومیت زدایی و دفاع از کشور ماموریت سپاه است
6 آذر 1398
بدون دیدگاه
فرمانده ناحیه مقاومت سپاه گناباد،

محرومیت زدایی و دفاع از کشور ماموریت سپاه است

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه گناباد گفت: محرومیت زدایی توسط نیروهای انقلابی و جهادی بسیج در دستور کار قرار گرفته و تاگنون 30 گروه جهادی به مناطق محروم اعزام شده اند.