برچسب: شهریور 1347
زلزله زندگی همیشه جاری
10 شهریور 1390
۲ دیدگاه

زلزله زندگی همیشه جاری

هنوز هم قدیمی ها حرف برای گفتن بسیار دارند درباره زلزله ای که ۴۳ سال قبل کاخک را لرزاند و شهرما را دگرگون کرد