برچسب: شورای اسلامی شهر گناباد
زارع حسینی شهردار گناباد می شود؟
25 دی 1399
بدون دیدگاه

زارع حسینی شهردار گناباد می شود؟

انتخاب شهردار در این دوره شورای اسلامی شهر گناباد تبدیل به فرآینده عجیبی شده است و هر روز مشکلی برای معرفی این سمت پیش روی شورا است.

آیا شهردار گناباد ابقا میشود؟
12 مرداد 1392
بدون دیدگاه

آیا شهردار گناباد ابقا میشود؟

درپی شایعاتی در مورد استعفای مهندس بنایی شهردار فعلی گناباد و گمانه زنیهایی که در مورد شهردار آینده مطرح بود ، موضوع را از طریق سید حسین پورهاشمی رییس فعلی شورای شهر جویا شدیم …