برچسب: صادرات
نگاهی به وضعیت کشت زعفران در گناباد
29 آذر 1396
بدون دیدگاه

نگاهی به وضعیت کشت زعفران در گناباد

88 درصد زعفران جهان با متوسط عملکرد 3.3 کیلوگرم در هر هکتار در ایران تولید می شود. پارسال از 105 هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول در کشور 336 تن محصول برداشت شد.

تلاش برای افزایش صادرات گوشت مرغ به خارج از کشور
9 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه
رئیس دامپزشکی گناباد خبر داد

تلاش برای افزایش صادرات گوشت مرغ به خارج از کشور

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان گناباد گفت: با توجه به تعداد زیادی مرغداری و نزدیکی به مرز دوغارون در این شهرستان، تلاش می کنیم صادرات گوشت مرغ به خارج از کشور را افزایش دهیم.