برچسب: صنایع
مسئولان باید زمینه توسعه سرمایه گذاری در گناباد را افزایش دهند
10 بهمن 1397
بدون دیدگاه
رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی

مسئولان باید زمینه توسعه سرمایه گذاری در گناباد را افزایش دهند

رئیس بسیج رسانه خراسان رضوی گفت: گناباد از ظرفیتهای بسیار در بخشهای مختلف از جمله اقتصادی برخوردار است و مسئولان باید با رفع موانع تولید زمینه توسعه سرمایه گذاری در این منطقه را افزایش دهند.

رشد اشتغال در گرو توجه به مشاغل کوچک
22 مرداد 1396
بدون دیدگاه
بنایی در تذکر شفاهی مطرح کرد:

رشد اشتغال در گرو توجه به مشاغل کوچک

عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر ضرورت توجه به صنایع کوچک، گفت: رشد اشتغال با توجه به مشاغل کوچک صورت می گیرد.