برچسب: فرماندهی انتظامی
جاعلان اسکناس به دام افتادند
۲۸ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
فرمانده انتظامی گناباد

جاعلان اسکناس به دام افتادند

فرمانده انتظامی گناباد گفت: با سرعت عمل پلیس گناباد جاعلان اسکناس شناسایی و دستگیر شدند.