برچسب: قنات قصبه
از اسطوره تا دلار
20 شهریور 1395
بدون دیدگاه

از اسطوره تا دلار

ناگهان ۱۱ قنات ایران ثبت جهانی شد! ابتدا قرار بود ۴ قنات معرفی شوند اما برنامه عوض شد. در میانه این خوشحالی از خود پرسیدیم این ۱۱ رشته قنات در میان هزاران رشته قنات ایران مگر چقدر سوگلی هستند که به حجله یونسکو رفتند؟

اقتصاد مقاوتی از کال شور تا قنات قصبه
2 آذر 1394
بدون دیدگاه

اقتصاد مقاوتی از کال شور تا قنات قصبه

اقتصاد مقاوتی در شهرستان ما چگونه تعریف می گردد؟ آیا ما نیز باید فعالیت های اقتصادی خود را بر اساس اقتصاد مقاوتی باز تعریف نماییم؟