برچسب: كاهگل
تابلویی برای خانه شما
۱۵ شهریور ۱۳۹۵
یک دیدگاه

تابلویی برای خانه شما

این سبک نقاشی مخصوص خودش است. هنرنمایی روی دیوارهای بزرگ و عریض. مشتی کاه و حاک  که با رنگ و چسب در دستان او تبدیل به یک اثر هنری می شود.