برچسب: مدیران
گناباد کارخانه آدم سازی باشد !
2 مرداد 1401
بدون دیدگاه
یادداشت

گناباد کارخانه آدم سازی باشد !

این همه اداره داخل شهر هست که شاید اصلا ما ندانیم مدیرش کی آمده و رفته  ولی بخواهیم و نخواهیم این ادارات کارخانه آدم سازی هستند

برخی مدیران گناباد جسارت تصمیم گیری ندارند
24 مرداد 1396
بدون دیدگاه
فرماندار گناباد

برخی مدیران گناباد جسارت تصمیم گیری ندارند

فرماندار گناباد گفت: برخی مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان از جسارت لازم در تصمیم گیری برخوردار نیستند و در بسیاری مواقع حل مشکلات ارباب رجوع را منوط به دستور فرماندار می دانند.