برچسب: مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی
اختصاص ۴۰۰میلیون تومان به قنوات خسارت دیده از سیل
19 اردیبهشت 1400
بدون دیدگاه
مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی

اختصاص ۴۰۰میلیون تومان به قنوات خسارت دیده از سیل

مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی گفت: در حال حاضر و به صورت اضطرار مبلغ 400 میلیون تومان برای لایروبی قنوات در گناباد اختصاص یافته است.