برچسب: مدیریت بحران
آماده باش نسبی دستگاه های مختلف شهرستان باتوجه به وضعیت جوی
۲۸ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
دبیرهماهنگی شورای مدیریت بحران گناباد خبر داد:

آماده باش نسبی دستگاه های مختلف شهرستان باتوجه به وضعیت جوی

دبیرهماهنگی شورای مدیریت بحران گناباد گفت: براساس پیش بینی های انجام شده طی چند روز اینده سامانه بارشی از سطح شهرستان گناباد عبور و باعث بارندگی خواهد شد.