برچسب: مسئولین
مسئولان با رویکرد انقلابی در خدمت به مردم بکوشند
14 بهمن 1396
بدون دیدگاه
فرماندار گناباد

مسئولان با رویکرد انقلابی در خدمت به مردم بکوشند

فرماندار گناباد گفت: کار انقلابی به معنای حداکثر استفاده از حداقل امکانات برای خدمت به مردم است و مسئولان بخشهای مختلف باید این امر را محور اصلی فعالیت های خود قرار دهند.