برچسب: معلولین. گناباد. انوشیروان محسنی بندپی
«کمبود مناسب‌سازی‌های معابر»؛سنگی مقابل پای معلولان گناباد
12 آذر 1398
بدون دیدگاه

«کمبود مناسب‌سازی‌های معابر»؛سنگی مقابل پای معلولان گناباد

عدم مناسب‌سازی معابر و ساختمان‌ها برای توانخواهان در سطح شهرستان گناباد از جمله معضلاتی است که معلولان و توانخواهان گنابادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و همواره از مسئولان درخواست رسیدگی دارند.