برچسب: منابع طبیعی
آزادسازی ۲۱ هکتار از اراضی ملی شهرستان گناباد
25 تیر 1399
بدون دیدگاه
رئیس اداره منابع طبیعی گناباد خبر داد:

آزادسازی ۲۱ هکتار از اراضی ملی شهرستان گناباد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناباد گفت: ۲۱۵ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان گناباد از دست متصرفان، آزادسازی شد.