برچسب: نظارت
نظارت بر شهرداری گناباد در شورای پنجم قوت می گیرد
21 خرداد 1396
بدون دیدگاه
منتخب شورای پنجم گناباد

نظارت بر شهرداری گناباد در شورای پنجم قوت می گیرد

منتخب مردم گناباد در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر با اشاره به عدم نظارت شورای چهارم به اجرای مصوبات و نهادهای زیرمجموعه شهرداری، گفت: یکی از مهم ترین اولویت های شورای پنجم ایجاد مکانیزم قوی جهت نظارت بخشی به سیستم شورا و شهرداری است.