برچسب: نماینده محلس
خدا کند حمید بنایی درویش نشود!!
14 خرداد 1399
بدون دیدگاه

خدا کند حمید بنایی درویش نشود!!

حکایت غریبی شده است. همین که از ساختمان  مجلس بیرون می آیند  تارک دنیا و سیاست شده  و در گوشه ای گلیم درویشی پهن می کنند. گلایه میکنند که سیاست  هفت خط دارد و همه سیاه است. نگرانند که دامن شان بیش از این آلوده نشود و بر گناهانی که در این دوره کرده اند…..