برچسب: نهضت ملی مسکن
بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن تعیین تکلیف شدند
3 بهمن 1401
بدون دیدگاه
رضا نصیری اعلام کرد:

بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن تعیین تکلیف شدند

فرماندار گناباد گفت: از مجموع چهار هزار تعهد ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن طی چهار سال آینده در این شهرستان ۲ هزار و ۷۵۱ نفر امسال تعیین تکلیف شده اند و ۶۵۸ واحد در حال تکمیل و واگذاری به متقاضیان است.

زمین ۱۵۰۰ متقاضی نهضت ملی مسکن  تامین شد
29 آذر 1401
بدون دیدگاه

زمین ۱۵۰۰ متقاضی نهضت ملی مسکن تامین شد

فرماندار گناباد گفت: زمین مورد نیاز در قالب طرح نهضت ملی مسکن گناباد، تاکنون برای یک هزار و ۵۰۰ نفر از متقاضیان در این شهرستان تامین شد.